Info om Danmarks gymnasiesupplering

Hej! Hittade det här om Danmarks suppleringingssystem :
(GSK - Gymnasiale suppleringskurser er et supplement til alle med en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, GIF eller GU). GSK er relevant,  hvis du skal have forbedret karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskrav for optagelse. ) Betyder inte det att man visst kan läsa upp en kurs från gymnasiet för att nå upp till minimumkravet för att kunna bli antagen?
Marie 2007-11-08 00:52

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-12
Hej
Man kan inte läsa upp betyg för att höja sitt meritvärde men man kan höja betyg så att man når upp till de poäng som krävs som särskild behörighet(det är ett fåtal utbildningar som har krav på lägsta nivå) eller de kurser som krävs som behörighet
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: