läkare köpenhamn kvot 2

Hej!
""Jag undrar kring följande """"For at være berettiget til at søge i kvote 2 skal du have bestået med mindst G (Godkänd) i hvert af fagene matematik, fysik, kemi, engelsk og svensk på de krævede niveauer.""""""
Frågan är: vilka kurser i svenska och engelska måste man ha helst ha VG i? Är det MaE, FyA KeB även för kvot 2?
Martin 2007-11-22 00:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-23
Hej
För vara behörig att söka så måste du ha minst ha ett snitt på minst 6,0(danska betyg) i Ma E, Fy A, Ke B och En A. 6,0 motsvarar ca 15,0 i omräkning till svenska betyg. Det innebär att du måste minst ha VG i kurserna. Dessutom måste du ha ett  högt snitt på hela slubetyget. I höstas krävdes det 19,3 för att komma in.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Martin 2007-11-23
Så här formuleras kraven för kvot 2 i Köpenhamn: "" For at være berettiget til at søge i kvote 2 skal du have bestået med mindst G (Godkänd) i hvert af fagene matematik, fysik, kemi, engelsk og svensk på de krævede niveauer."" I ett tidigare svar nämnde du kraven för alla ovantående ämne utan svenska? Vilket är kraven för svenska? Kurs A eller B?

Skriv kommentar: