Läkare i danmark - kvote 2

Hej,

""Jag har läst upp mina betyg i sverige till 20.0 och har som mål att läsa till läkare.. Utifrån vad jag förstått så får man inte medräkna upplästa betyg vid ansökningar till danmark. Men jag har även hört om att de för läkarprogrammet har en särskild kvot, """"kvote 2"""", där upplästa betyg räknas... Stämmer detta?""
Vad var isf antagningsstatisitiken för denna kvot i höstas? Är det några nya antagningsregler 2008 som jag påverkas av?

Tack för hjälpen!
Gustav 2007-12-02 00:56

Kommentarer:


Ronja 2007-12-03
Hej , Även jag har frågor angående Läkarutbildningen i Danmark. Mitt slutbetyg kommer sluta på 19,0 från gymnasiet, dock har jag gått Omvårdnads & tänker nu läsa till kurserna som saknas på tekniskt basår i Sverige. Hur ser Danmark på detta ? Kan man komma in, trots att man gått tekniskt basår, där man bara kan uppnå G ? Vad gäller , eller finns det någon annan möjlighet för mig ? Tacksam för svar .
Chris Wigh 2007-12-03

Hej
Hösten -07 var poängen för att komma in i Köpenhamn var det i kvot 1 19,77 och stand-by 19,74. I Aarhus och Syddanska universitetet var det i kvot 1 19,64 och stand-by 19,61.
I kvot 2 räknas betyg men även andra meriter in såsom arbetslivserfarenhet, andra relevanta studier etc. Där kan upplästa betyg räknas in.Men man räknar inte fram något nytt snitt som du kan söka på utan man gör individuella bedömningar på alla dina meriter.
""Om man går basåret så söker man på sitt """"grundslutbetyg"""" så meritvärdet påverkas inte av basåret.""
Det är inga förändringar  på gång vad det gäller meritvärdering eller urval.
Tyvärr har det blivit nästan lika svårt att komma in i Danmark som det är i Sverige. Det ni ska håll autkik efter är om man i Sverige ska ges möjligeht at göra det s k vårdprovet. Det är ett prov som man kan komma in på förutom betyg ochhögskoleprov. Provet ska testa lämpligheten. Det särskilda provet ska börja på prov på vissa utbildningar 2008.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Ronja 2007-12-03
Vad innebär vårdprovet ? , Vet du när man kommer få börja göra dessa ? Vad gäller vid vårdprovet, Måste man ha 20,0 / 2.0 ändå, eller har man chans på vårdprovet ?
Chris Wigh 2007-12-04
Hej
Det jag vet att from 2010 kan alla som vill använda sig av vårdprovet om det visar sig vara en bra urvalsmetod. Jag tror att Umeå blir först ut att pröva vårdprovet til antagningen vårterminen 2009.
Vårdprovet kommer att bli ett tredje sätt att komma in förutom betygen och högskoleprovsresultat. Det ska kunskaps- och färdighetsnivå, kommunikativ kompetens och förmåga att samspela med andra människor. Vårdprovet är ett sätt att komma in på
t ex läkarprogrammet om man inte har 20,0 eller 2,0.
Hälsningar Chris, www,syoguiden.com
Ronja 2007-12-04
Tusen tusen tack Chris

Skriv kommentar: