GPA/ECTS och internship i usa?

Går en högskoleutbildning just nu och jag funderar på att göra en internship hos ett företag i usa.
När man ska ansöka hos dem så ska man skriva in sitt GPA. Men vad ska jag skriva då? Sverige har ju ett ECTS-inspirerat system.
Finns det något sorts översättningsmall som man använder?
Tack på förhand!
Robin 2007-12-10 00:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-12-10
Hej
Jag har hittat en uträkning. Jag tror inte att man själv behöver räkna ut det utn det gör den mottagande skolan. Om uträkningen inte stämmer så ta kontakt med studievägledaren på högskolan du går.
Grade Point Average
Varje delkurs ger poäng enligt följande A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 och F=0. Dessa poäng multipliceras med deltkursernas poängantal. Produkten av dessa divideras med hela kursens poängantal. Kvoten anger kursens betyg enligt skalan ovan. Exempelvis har en 20-poängskurs fyra delkurser á 5 poäng. En student student får på dessa fyra delkurser betygen 4, 3, 5 och 3 vilket ger (20+15+25+15) summan 75. Denna siffra divideras med hela kursens poängantal (20) vilket ger kvoten 3,75 (75/20). Betyget blir därmed B enligt ECTS-skalan. För att få betyget E eller högre på hel kurs krävs minst betyget E på kursens alla delar.

För att bli godkänd krävs betyget godkänd på alla delar av en kurs. 70% av kursen enligt GPA ska vara VG för att erhålla VG för hel kurs. Detta innebär att gränsen mellan G och VG i det svenska betygssystemet sätts vid 3,5, d v s 3,5 eller högre ger VG.
Hälsningar Chris. www.syoguiden.com

Skriv kommentar: