biologi C

Jag vill söka till Apotekareprogram i danmark men det krävs biolodi C i danmark men jag undrar om vad är biologi C i sverige, är det biologi A eller B.

Tack
Lina 2007-12-27 01:00

Kommentarer:


Christine 2007-12-30
Hej! Var ju lite konstigt att det står biologi C. Om du går in på den här länken så kan du se vad alla danska nivåer motsvarar i den svenska. Här finns bara kurs B med. I Danmark är det tvärtom mot Svergie. Deras A-kurser motsvarar de svåraste, så ex dansk fysik A är svensk B. Om nu kurs C finns så borde det mostvara svensk A då. Så är det iaf i kemin http://landedatabase.ciriusintra.dk/Default.aspx?haandbogID=3  Lycka till!!
Chris Wigh 2008-01-02
Hej
Det finns ingen motsvarande Bi C i tabellen och det är inte alltid som högsta kursen i Danmarkär den lägsta i Sverige. Jag tror att du behöver Bi B.Men jag försökt att få tag på studeivägledninge i Danmark men inte lyckats. Jag återkommer
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: