Veterinärutbildning utomlands

Hej :) Jag har en del frågor om hur det går till när man vill plugga till veterinär utomlands, jag vill helst plugga i Storbritannien eller i Danmark, vad krävs det för behörighet? Vad finns det för olika skolor? Kostar det pengar och vilka betyg krävs?
Malin Pettersson 2008-01-16 01:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-16
Hej
Till Danmark så söker du på samma villkor som danskarna och därför är utbildningen avgiftsfri. Behörighten är Ma E, Fy A och Ke B. Det finns bara en veterinärutbildning i Danmark. jag bifogar en länk med information om vad som gäller i Danmark from 2008. Intaningspoäng är nästan lika höga som i Sverige men man kan komma in på prov+intervju.
http://www.life.ku.dk/uddannelse/optagelse/Optag_bachelor/Veterin%C3%A6rmedicin/Optag-2008.aspx
Det är svårt även i Storbritanien att komma in. Man behöver höga betyg men också bra referenser. Kostnaden liger nog på det maxbelopp man i England tar ut för EU-medborgare £3000 per år.
Jag bigofar en länk til veterinärstudier i Englands med information och adresser
http://www.britishcouncil.org/learning-infosheets-veterinary-studies.pdf
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Matilda 2014-04-02
Hej! Jag är också intresserad av att läsa i Köpenhamn. Problemet är att jag har läst samhäll på gymnasiet. Om jag läser ett naturvetenskapligt basår/kompletterar kurserna som behövs. Så att jag har behörighet för dem naturvetenskapliga ämnena som behövs men mitt snitt från samhällsprogrammet räknas fortfarande. Funkar det då att söka in i Köpenhamn på samma villkor. Att mitt snitt från samhällsprogrammet räknas men jag har behörighet för dem naturvetenskapliga ämnena? Med vänlig hälsning, Matilda
Kristin Eriksson 2015-09-01

Hej! Gäller detta ovan fortfarande om Veterinär i Danmark?

Skriv kommentar: