Angående läkarutbildning i Polen

För att bli antagen till läkarutbildning i Polen, måste man då ha läst Fysik A, Kemi A och Biologi A? För jag har nämligen gått omvårdnadsprogrammet, och därmed läst Medicinsk grundkurs och Naturkunskap A.
Joacim 2008-02-19 01:12

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-02-20
Behörighet  
Hej
Dessa kurser kan gälla som behörighet til vissa utbildninar i Sverige men inte till t e x läkare. Jag tror inte att läkarprogrammet i Polen godkänenr dessa kurser som behörighet men ta kontakt med skolan för att få ett definitivt svar.
Hälsningar Chris, www.syogudien.com  


Louise 2008-02-23
Det beror på vilket universitet du ska söka till. För de som har intagning enbart på antagningsprov spelar det oftast  ingen roll vilka kurser du gått för att klara provet, bara du klarar det.
Vinge 2008-05-09
För att komma in till läkarutb i Polen krävs samma kurser som i Sverige, dvs att du har gått naturprogrammet eller motsvarande. Detta krävs vanligtvis även för att vara aktuell för antagningsprov.

Skriv kommentar: