Ansökningsschema danmark

Jag har några frågor angående ansökningsschemat för danmark

1. Om jag vill ha bonus för de specifika ämnen jag läst i gymnasiet, som t.ex. ma e, ska jag då kryssa i ruta 5 på ansökningsshemat?

2. Är det något jag ska kryssa för (ruta 4, Adgangsgrundlag) på prioriteringsschemat?
Anonym 2008-02-21 01:12

Kommentarer:


Louise 2008-02-23
För bonus kryssar du i ruta 5 på ansökningsschemat, på prioriteringsschemat kryssar du i ruta 3 att du har ""adgangsgivande eksamen fra utlandet"", inget i ruta 4.

Skriv kommentar: