Läkarlinjen i Danmark och Norge

Hej!
Jag har en fråga angående ansökning till läkarlinjen i danmark och norge. Jag har inte högsta betyg från gymnasiet utan en 4:a från folkhögskolan som jag sökt in på svenska universitet med. Nu är min fråga om jag kan söka in även på danska och norska universitet med det omdömmet från folkhögskolan och ha en chans att komma in?
Tacksam för svar. MVH CEcilia
Cecilia 2008-02-22 01:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-02-25
Hej
I Danmark blir du prövad i kvot 2 om du har folkhögskolebetyg.i Norge tror jag att du söker du via Ordinaerkvote. Jag tror också du får vända dig till VHS för för att de ska kunna ge dig ett bevis på att folkhögskolan är detsamma som grundläggande behörighet.Görr på följande sätt:
Folkhögskolebetyg till studier utomlands

VHS kan skriva ut ett behörighetsbevis
Skicka en vidimerad kopia av betyget + personuppgifter
Skicka ett brev där det framgår till vilket land, språk och skola du söker + skriva när du behöver intyget
VHS
Box 240 70
104 50  Stockholm
jag tycker du ska ta kontakt med VHS för att höra med dem om de vet om det behövs i Norge. Du hittar kontaktuppgifter på www.vhs.se
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: