Veterinär i Norge, Danmark och UK

Hej, jag undrar vilka ämnen man måste ha läst för att komma in i Norge, Danmark och UK på veterinärutbildningen och hur höga intagningspoängen är. Är det lätt att komma in?
Lovisa 2008-03-11 01:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-11
Hej
I Danmark kräver de Ma E, Fy A och Ke B. Ht -07 krävdes ca 19,63 för att komma in. I höst tar man även in på tester i Danmark. Läs mer om det på länken
http://www.life.ku.dk/uddannelse/optagelse/Optag_bachelor/Veterin%C3%A6rmedicin/Optag-2008.aspx#optagelseskrav
I UK så söker man dels på betyg men eftersom de inte räknas om är det svårt att säga vad som krävs. Dessutom så söker man på ett personligt brev + referenser.Det är svårt att komma inäven där.
I Norge räknar man om betygen enlig en tabell. Jag bifogar den.Du multiplicerar den norska siffran med 10.
http://info.samordnaopptak.no/studiekompetanse_poengberegning/utenlandsk_utdanning/nordisk_utdanning/sverige/omregning_sverige. Man kan också få extrapoäng men det krävs nog närmare 20,0 för at komma in. Både för Norge och Uk ska du ha läst NV eller naturvetenskapligt basår. I UK så ingår ofta inträdesprov.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: