Läkare i Danmark

Hej,
Jag skulle vilja ha lite mer information om bonussystemet för intaging på läkarlinjen i danmark. Hur fungerar det och vilka kurser kräv att man har läst?
Och så undrar jag om en språkkurs i danska är obligatorisk för att få söka till köpenhamn, århus och odense?
/SIssela
Anonym 2007-02-13 00:09

Kommentarer:


Anonym 2007-02-15
Hej
From hösten 2007 ändrar men reglerna kring bonuspoäng. Från Danmarks sida så har detsvårt att svara på vilka kurser som ger bonuspoäng och hur många kurser man ska ha läst. De uppmanar svenska sökande att skicka in alla man läst så gör de en prövning. Det är m a o svårt at på förhand få besked vilka kurser som ger bonuspoäng from ht 2007.
Som svensk behöver man inte ha läst en kurs i danska annat än för sin egen skull.

Skriv kommentar: