Behörighetskrav för utlandsstudier

Om man söker en privat högskoleutbildning utomlands, tex i Polen, där man betalar väldigt mycket, är det då samma behörighetskrav som för den svenska högskolan. Eller kan man söka trots att man bara har ett samlat betygsdokument från gymnasiet med VG i 2400 poäng?
Anonym 2007-02-14 00:09

Kommentarer:


Anonym 2007-02-15
Jag tror att de enskilda skolorna (och länder) har egna regler kring hur de ska handskas med och bedömma utländska sökande, så ett bra svar på din fråga går nog inte att ge. Kanske bra att kontakta den skola du är intresserad av att söka till.

Skriv kommentar: