Svenska Folkhögskolebetyg i Norge

Hej !
Jag har svenska betyg från Folkhögskola i Sverige.
Jag har 15 poäng från Universitet i Sverige, har jobbat i över 5 år och är 32 år gammal.
Har nu sökt högskola i Norge och inte fått godkänd behörighet. Dom godkänner inte folkhögskolebetyg här i Norge, har sänt in en klage, och jag undrar om det finns något mer jag kan göra ?

Johan
Johan Jenestam 2008-08-15 01:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-08-18
Hej
Det finns nog inget du kan göra. Varje land bestämmer själva över vilka antagningsregler man ska ha.
Men kan du inte bli antagen enligt deras 23/5-regel. Där får man ju  räkna in folkhögskola(i alla fall norsk.Läs nedan
23/5-regelen
For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må ein
fylle minst 23 år i søknadsåret
dekkje alle dei seks obligatoriske fagkrava
dokumentere minst 5 års heiltids yrkespraksis/utdanning
Fagkrava tel som eitt av dei fem åra, viss det ikkje er overlapping med fag som inngår i heile årskurs som skal telje med i 5-årskravet. Som utdanning tel òg folkehøgskole og høgare utdanning av minst eitt års lengd.
Praksis må utgjere minst eit halvt år av 5-årskravet. Som yrkespraksis tel òg omsorgsarbeid og fullført militær-/ sivilteneste.
Deltidsarbeid blir rekna om til heiltid med utgangspunkt i 37,5 timars veke, men 90 % stilling eller meir reknast som full jobb. Deltidsarbeid under 50 % stilling eller arbeidsforhold under eit halvt år tel normalt ikkje.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: