Behörighet

Hej !
Har fått besked från opptak i Norge att jag behöver Svenska och Matematik 1201 och 1202 från svenska systemet. Är det samma som Svenska/Matematik A och B ?
Johan Jenestam 2008-08-21 01:38

Kommentarer:


Sussi 2008-08-21
Det verkar så, kolla t ex här:
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3205&extraId=
Koderna stämmer för svenska/matematik a och b, så det är nog det som du saknar.

Har du inte minst G i de ämnena eller har du inte det över huvudtaget i dina meriter?

Skriv kommentar: