Basår Danmark

Hej
""Det går bra med högskolans basår när man ska söka till Danmark.Man prövas först i kvot 1 och ev därefter i kvot 2. På sid 2 på ansökningsschemat ska man skriva i ruta 9 """"Högskolebasår"""".""
Anonym 2007-02-15 00:10

Kommentarer:


Anonym 2007-02-15
Basår Danmark
Anonym 2007-02-16
tack Chris

Skriv kommentar: