Samma utbildningsnivå i Edinburg som i Sverige?

Hur kan man jämföra en utländsk utbildning med en svensk? Antar att det är olika från institution till institution men generellt? Om man jämför t.ex. Veterinär vid University of Edinburgh med veterinärsutbildningen i Umeå (om de har ngn), är det generellt sett samma kvalitet på utbildningen? Vet att just i Skottland så börjar de på universitet redan vid 17-18 års ålder så de kanske har lägre behörighetskrav och därmed lägre nivå?
Finns det någon slags statistik/tabeller där man kan jämföra olika svenska utbildningar med utländska motsvarigheter?
Philip 2008-09-06 01:42

Kommentarer:


Sussi 2008-09-07
Det närmaste som jag känner till är högskoleverkets möjlighet att göra bedömning av utländska utbildningar, vad det motsvarar för svensk utbildning och examen. Finns möjlighet att söka bland det som bedömts på deras hemsida. För sveriges del så finns det perioder då svenska utbildningars kvalitet granskas. Finns det liknande för skottland och andra länder så kan man kanske genom det få ett hum om utbildningarnas kvalitet som man kan jämföra...

Skriv kommentar: