Medicin i Danmark

Hej Chris

Läste i en tidigare tråd att lägsta antagningspoängen till läkarprogrammet i Danmark låg omkring 17, men det är väl så att de har ändrat antagninssystemet så att alla utländska ansökare måste genomgå en intervju innan dem blir antagna? Alltså kan man ej komma in via kvot1, utan det är kvot 2 som gäller och därför är antagninspoängen så låga?
Kalle 2008-12-14 01:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-15
Hej
Om du söker till Odense så kallas alla behöriga sökande till ett sk multiple choice test och vidare till intervju.Du kan läsa mer om det här
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/Kvote_2/Saerlig_optagelse_interview_og_proever.aspx
 Den låga antagningspoängen är i kvot 1 där man söker enbart på betyg. Anledningen till de låga poängen var färre antal sökande men det kan ju ändras till nästa år.
Poängen var hösten -08
Köpenhamn 19,3
Odense 17,8
Århus 16,9
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: