betyg

Om man läser specialutformat program kan man då självvälja vilka kurser som ska med utöver känämnen och projektarbete. Jag läser långt över 2500 poäng. Om man säker in på utbildning med krav på vissa kurser måste de då med? Om matte e krävs måste man då ta med alla mattekurser innan? Vad gäller i Danmark vid uträkning av poäng till läkarprogrammet?
Mia 2008-12-18 01:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-12-22
Hej
Man kan inte själv bestämma över vilka kurser somska vara med i slutebtyget. Antingen har skolan satt ihop programmet för en hel grupp eller så kan en enskild elev ha ett specialutforamt program men då ska det på förväg vara bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet. Prata med din syv eller rektor om detta. Men när det gäller de individuella val och valbara kurser kan du bestämma vilka som ska vara med om du har mer än 2500 poäng.
När du söker till Danmark så räknar du ut et snitt på ditt slutbetyg. Om du har kurser som kräs för behörighet som inte finns med så räknas de inte med utan godkänns enbart som behörighet.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: