Revisorutb. i London, jobba i Sverige.

Min man har studerat till revisor i London, men vill flytta till Sverige.
Vad behovs for att han ska fa arbeta dar?

Vi fick detta svar fran Revisornamnden:
""""""Oavsett vad RN:s bedömning blir måste din man komplettera sina studier med juridik och redovisning, inklusive koncernredovisning, på svenskt universitet eller svensk högskola. Det krävs minst 45 högskolepoäng (30 poäng) juridik fördelat på minst 30 högskolepoäng (20 poäng) handelsrätt där associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott ingår samt minst 15 högskolepoäng (10 poäng) beskattningsrätt där företagsbeskattning ingår. Studierna i associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott ska vara på en fördjupad nivå, dvs. kurs eller kurser som bygger på en inledande översiktskurs. Slutligen krävs det att du studerar redovisning och koncernredovisning om minst 7,5 högskolepoäng (5 poäng).""""""
Pa vilka hogskolor/universitet finns dessa kurser? Och hur lang tid tar det?
Kostar det? Han ar inte EU-medlem, men vi ar ju gifta. Har han ratt till studiebidrag..?

Jag sjalv bor utomlands sen flera ar och har ingen erfarenhet av hogskolor/uni i Sverige, sa jag kan inte hjalpa honom tyvarr...

Tack!
Linda 2009-01-07 01:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-08
Hej
De flesta universitet har dessa kurser. Sverige tar inte ut några kursavgifter av utländska studenter. Om han flyttar till Sverige och vill ta studielån så måste vissa villkor uppfyllas. Jag bifogar länk från CSN vad som gäller.
http://www.csn.se/hogskola/utlandsk-medborgare/villkor
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: