webbanmälan läkare danmark, norge

Hej!

Jag undrar hur det är att söka läkare i Norge, om jag har förstått det rätt så är det så att man skaffar sig ett konto och söker på internet och sen skickar de hem ansökningspapper och dessa fyller man i och skickar med vidimerade kopior på sina betyg, stämmer detta? Är det annorlunda om man är svensk?

Jag läste ockå att man ska ha papper från polismyndigheten, men det behöver man inte ha förrän man är antagen eller?

Och i Danmark, efter att man ansökt i pappersform får man hemskickad en kod till en egen sida på internet eller, för att kunna kolla sen om man kommit in?
Karin 2009-01-08 01:58

Skriv kommentar: