En basårists funderingar

Hej!
Jag vill söka in till läkare i Danmark. Vilka är behörighetskraven där?
Läser nv-basår och kommer alltså att få mina betyg i Ma C-E, Fysik A-B, Biologi A-B och Kemi A-B i ett samlat betygsdokument.
Mvh G
Greta 2009-01-13 01:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-14
Hej
Fy A. Ke B och Ma E där snittet minst måste vara 15,0 i de tre kurserna.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: