LÄKARE Danmark

Hej !

Jag läser just nu basåret i Umeå, Ma B-E,Ke A-B, Fy A-B. har funderat på att sedan söka till Läkare i Danmark.
Har 19.81 i slutbetyg från gymnasiet.
Har jag någon chans? Eller prövas jag i kvot 2?

Annars vill jag komma in i Umeå, då är min plan att höja ett betyg till 20,0. + ca. Hur högt måste jag då ha på HP ? Eller finns det någon annan väg.
MVH
Lisa
Lisa 2009-01-20 02:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-21
Hej
Enligt danska studievägledare blir man prövad i kvot 1(och ev kvot 2) om man har basår från komvux men enbart i kvot 2 om man har basår från högskolan. Detta eftersom man inte kan räkna fram det snitt skomkrävs för behörigheten, 14,9 i Ma E+Fy A och Ke B.Att komma  in i kvot 2 är svårt särskilt omman inte har några andra meriter att åberopa.
Enligt en arttiekl i höstas kunde man koma in på enbart högskoleprovet på läkarprogrammet(alltså urvalsgrupp hp) på 1,8. Om du söker på betyg och man använder sig av högskoeprovet som skiljekriterium så behöver man från 1,8-2,0.
På Karolinska finns ju PIL, prov- och intervjubaserat urval där man tar ut de som har bäst högskoleprovsresultat til intervju. Där har det vissa år räckt med 1,6-1,7.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: