Översätta betyg

Är i färd med att söka till Universitet i England. Därför måste jag översätta mina betyg och referenser.
Kan ni tipsa mig en billig legitimerad översättare?
Anonym 2007-01-03 00:00

Kommentarer:


Anonym 2007-01-03
http://www.skolverket.se/sb/d/483
Anonym 2007-01-04
Hej
De flesta  universitet utomlands godkänner att du själva översätter dina betyg. Vissa skolor kan kräva att betygen måste vara översatta av en auktoriserad  översättare. Det är ganska kostsamt så kolla med skolan om de verkligen kräver det.Här kommer en förteckning över auktoriserade översättare
http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/transsok.asp
Håkan 2011-07-14

Du kan använda dig av www.native-translator.se, ca 500Kr för ett betyg.

Skriv kommentar: