Två frågor till Chris

1. Är det enbart betygsdokumenten som ska vidimeras eller ska även ansökningen och prioriteringschemat vidimeras? Räcker det att skriva ""Vidimeras: NAMNUNDERSKRIFT"" eller ska address och dylikt stå med?

2. Jag läste riktilinjerna för den motiverade ansökan till Köpenhamns läkarlinje och där stod bl.a. att man skulle ha med tidigare utbildningar och utlandserfarenhet m.m. Men detta redovisar man ju på sida 2 i ansökningschemat. Ska jag skriva ned detta en gång till eller kan jag strunta i det?
Anonym 2007-03-03 00:12

Kommentarer:


Anonym 2007-03-05
Hej
1. Det är kopior av dokument som ska vidimeras. Varje dokument ska märkas med ditt CPR-nummer + skrivas under av två peroner med namn, adress och datum. Det får inte vara familjmedlemmar.
2. Du ska även redovisa utbildningar och arbetslivserfarenhet i den motiverade ansökan.

Skriv kommentar: