skillnaden mellan en BA i Svetige och USA

Varför är en BA (kandidat) i Sverige 3 år medan i USA är den 4 år? Om man har en kandidatexman, är det samma sak som att ha en BA i USA?
Sara 2009-02-13 02:05

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-16
Hej
En kandiddatexamen i Sverige brukar motsvara en BA i USA men det beror på vem som ska bedöma detta.Om du ska söka till en utbildning i USA som kräver en BA så är det upp till det enskilda universitetet att bedöma det.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: