Veterinär Berlin

Hej Chris

Jag är bosatt i Berlin och min plan är att i framtiden bli veterinär. Det finns ett universitet här i Berlin som jag skulle vilja söka till. För att plugga pa universitet krävs det en sk Abitur som tycks vara att man studerat 13 ar vilket jag ocksa har. Min gymnasieutbildning var naturbruks inrikting häst sa jag har bara kärnämnena plus häst och djurinriktade kurser. Jag tycker att det later konstigt att detta skulle räcka för att studera veterinär i Berlin men har inte fatt fram nagon fakta om vad som i Sverige kan liknas vid Tysklands Abitur.
Min plan är att om det behövs läsa naturvetenskapligt basar pa distans för att sedan söka in pa universitetet i Berlin. Var kan man hitta information om vad som krävs för att komma in och hur kan jag ta reda pa om vilket mitt snitt är i tyska termer? Har man som utlandstudent lättare att komma in och i och med att jag tog studenten 2004 har jag da sa att säga väntat pa att komma in under alla dessa ar och därför ett försprang?

Mvh
Jennika
Jennika 2009-02-16 02:05

Kommentarer:


Chris Wigh Studie & yrkesvägledare 2009-02-17
Hej
Om du vill veta mer om behörighetskrav och dyl så ska du vända dig direkt til universitetet. Det finns inga tabeller där du kan se vad ditt meritärde motsvarar eftersom man inte räknar om dina betyg. Du söker bl a på betyg men även på inträdesprov och ev intervju.
Söker gör du via en cenral antagningsenhet
http://www.zvs.de/
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: