intervju

hej.
Jag hade tänkt att söka till läkare i danmark. Jag har hört att de tar in vissavia intervju i Odense..har tittat runt på nätet men har fortfarande inte förstått hur man anmäler sig till detta? I sådana fall vart i sina dokument gör man det?

Sedan angående den motiverade ansökan i kvot 2, vad är viktigt att skriva med i den?

Sista frågan är hur man skall göra med det samlade betygsdokumentet med alla betyg? jag har hört att man måste ha två lärares underskrifter som säkerhet att betygen är korrekta?

Vart finns blanketterna för läkarlinjen i norge som man bör fylla i? Vilket är sista datumet då man ansökningstiden är slut?
Anonym1 2009-02-19 02:06

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-02-23
Hej
Alla som söker till Odense i kvot 2 blir kallade till ett test och ev intervju.I kvot 2 söker man om man ha andra meriter äm bara betyg. Jag bifogar länk med mer info
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannelser/Kvote_2/Saerlig_optagelse_interview_og_proever.aspx
Jag bifogar en länk med vad en motiverde ansökan bör innehålla
http://studier.ku.dk/optagelse/kvote2/#motiveret
Betygen(kopiorna) ska vara vidimerade av två personer men det behöver inte vara lärare. Det ska heller inte vara någon inom famlijen.
Norge har 15 april som sista ansökningsdag. Söker gör på nätet
https://www.samordnaopptak.no/SW/registrer.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: