ansökningsschema

hej!
när man fylle ri ansökningschemat på andra sidan finns det 6 punkter som jag inte förstår riktigt och skulle vara väldigt tacksam om jag fick hjälp:

1. Bestående dele af en videregående uddannelse
2. Beståede prover, ud over den adgangsgivende eksamen.
3. Erhvervserfaring-praktik og militaertjenste
4 Andre aktiviteter efter det fyldte 15 år, herunder fritidsledervirksomhed.
5. Höjskoleophold, daghöjskole og husholdningsskolekurder
6. Udlandsophold.

Jag vet inte vad jag ska skriva i dessa rutor
Sara 2009-02-27 02:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-02
Hej
Sidan 2 gäller för kvot 2. Om man enbart söker på sina betyg så ska den sidan inte fyllas i.
Den kvoten gälelr för de som ha r nadra meriter t ex relevant arbetserfarnehet, praktik etc.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: