Komvux i ansökan, läkare, danmark

Hej!
""Vad ska man fylla i på del 9 på ansökan till danmark, """" Beståede dele af en videregående uddannelse""""?""
I del 10 på ansöknngsschemat ska man fylla i överiga kurser som man har tagit.
Jag har läst upp 10 betyg på komvux, ska jag fylla i det här och i sådana fall hur?(finns bara sex rader) eller ska jag skicka med ett samlat betygsdokument från komvux?
Johanna 2009-03-01 02:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-02
Hej
Om du ska fylla i sida 2 som gäller för kvot 2 så ska komvuxkurser fyllas i vid ruta 9. Om du har läst färdigt på komvux så ska du skicka med betyget.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: