Ansökning läkade dk

Hej!

Vad ska jag skriva i ruta 4E på ansökningaskemat om jag gått beteendevetenskapligt program på gymnasiet sendan tekniskt basår för behörigheten och kompletterar med MaE i vår?
Måste jag skriva något någon annan stans än i ruta 4E också?

Har en fråga om prioriteringsschemat också.

Vad ska man skriva i ruta 3?
""Ska jag skriva det år som jag tog min gymnasieexamen även om jag inte fick min behörighet då? och vad ska jag skriva i resten av ruta 3? Det står """"Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen"""". Vad menas med det?""
Per 2009-03-01 02:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-03-03
Hej
Ma E skriver du på sidan 2 under punkt 10. Övriga färdiga utbildingar skriver du vid punkt 4 vid E.
Där ska du skriva när du fick ditt gymansiebetyg. Det är det som ligger till grund för betygssnittet.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: