Akut- ambulanssjukvård i danmark?

Hej! Undrar om utbildningen till akut-ambulanssjuvård i danmark, vad heter utbildningen på danska? Är den lik den i Sverige? hur hittar jag info. om den?
Linda Larsson 2009-04-07 02:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-08
Hej
Det finns en vuxenutbildning inom ambulansvård för vuxna. Den kan man som svensk söka och det ingår betald praktik. Utbildingen heter Redderuddannelse och riktar in sig på alla slags räddningstransporter. Jag bifogar länk med mer information. jag tror det motsvarar gymnasieskolans Omvårdnadsprogram med inriktning ambulanssjukvård. I Sverige finns även vidareutbildning av sjuksköterskor mot ambulanssjukvård men jag tror inte det finns något liknande i Danmark utan då blir det akutsjukvård.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
http://www.vidar.dk/vidar/vidpubre.nsf/0/86C9B029FE759BD2C125738C00402671?OpenDocument
Hälsnigar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: