Århus kvote 2

Kan man söka kvote 2 i Århus medicin först efter examen är helt avklarad dvs ett år efter examen. Verkar så konstigt. Är det ett gemnomsnitt av vissa ämnen som räknas ut. Får man verkligen läsa upp just de ämnenea???
Ulrika 2009-08-09 02:28

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-10
Hej
Att söka till kvot 2 om man inte har andra meriter än betyg är inte lönt.  Söker du på ditt gymnasiebetyg så kommer du att prövas i kvot 1. Man söker på sitt meritvärde som uträknat på alla kurser. För att vara behörig krävs ett meritvärde på ca 15,0 i Ma E. Ke B och Fy A med det har inget med urvalet att göra. För att komma in på läkarprogrammet ht -09 krävdes som lägst 19,71(Odense).
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: