Vill plugga i Sverige

Jag undrar hur man gör med en som bor i Canada och även är svensk medborgare , men vill flytta hit och studera på högskola? Vad behövs rent formellt, papper etc.?
Anna 2009-08-21 02:30

Skriv kommentar: