Gäller min college utbildning frán USA i Sverige?

För närvarande studerar jag vid Santa Barbara City College i USA. Jag läser bland annat Criminal Investigation och Study of Evil, och jag har fátt höra att dessa kurser inte alls gäller i Sverige. Jag har ocksá fátt veta att en Associate Degree frán ett amerikanskt college inte gäller i Sverige heller, stämmer detta?

Jag vill jätte gärna plugga en hel utbildning i USA, men om college utbildningar inte gäller i Sverige, hur gör jag dá?

Gäller universitetsutbildningar frán USA i Sverige? Jag vill bli nágot inom rättsväsendet, sásom kriminaltekniker eller nágot liknande sá slutligen undrar jag om det gár att plugga till det i USA för att sen kunna jobba i báde USA och Sverige?

Jätte tacksam för svar!
Emily 2009-10-03 02:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-05
Hej
Det är svårt att i förväg kolla vad en utbildning utomlands motsvarar för svensk utbildning. Det är Högskoleverket som gör dessa bedömningar men den görs först efter tagen examen. Du kan gå in och kolla de bedömningar som är gjorda av utbildingar i USA. En Associate Degree är en två-årig utbildning och motvarar nog inte någon svensk högskoleexamen. Men även om man man inte kan få den bedömd så den motsvarar en svensk examen så kan du alltid söka jobb med en sådan examen i Sverige. Är det inte ett legitimaionsyrke så är det ju upp till arbetagivaren att bedöma dina kunskaper.
https://www.hsv.se/utlandskutbildning/bedomningavutbildning/sokbedomningar/databas.4.6df71dcd1157e43051580002352.html
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: