Prövningar även om jag bor Norge?

Hej!

Jag tog examen från samh.vetenskaplig linje i 2000. Har äntligen förstått vad slags utbildning jag önskar, men behöver då läsa upp en del betyg.. Saken är den att jag bor och jobbar i Norge. Jag vill inte läsa på Komvux, bara genomföra prövningar för ämnerna. Har inga problem att åka till Sverige för att göra prövningarna etc.

Har jag inte lov till detta när jag bor i Norge även om jag är svensk medborgare? Har jag någon annan chans att genömföra förbättringarna på? Ser att man kan ta närkurser genom Hermods Libris, men varje kurs kostar en god del. Räknar inte med att jag kan tenta av något här i Norge..
Paula 2009-10-15 02:38

Kommentarer:


Syo 2009-10-16
Jag kan inte tänka mig annat än att du som svensk medborgare har rätt att göra prövning även om du bor i Norge, http://www.skolverket.se/sb/d/535
Jag är dock inte 100 % säker då jag inte hittat någon lagparagraf, kanske kan någon annan verifiera uppgiften.

Det kan självklart bli praktiska problem då det är lärarna som bestämmer hur en prövnng ska gå till, så det kan ju vara utdraget på en längre tid. I Göteborg har man lagt ut info om hur deras prövningar går till på länken http://www.goteborg.se/wps/portal/provningsenheten
Länk Prövningsinstruktioner längst ner på sidan, men det kan se olika ut i olika kommuner.

Andra sätt? Ja, nätkurser är ett sätt som kostar en del  http://butik.liberhermods.se/index.php

Är du folkbokförd i Sverige eller utvandrad? Bor du bara tillfälligt utomlands och fortfarande är folkbokförd här kan du ju läsa en distanskurs via din egen kommuns Komvux.

Skriv kommentar: