IB-söka till högskolan

Hej!

Jag går på IB-programmet och ska söka till universitet i Sverige efter det. Som det ser ut nu så ligger vi ju i den utländska kvotgruppen, vilket inte verkar vara så fördelaktigt. Men hur blir det om vi gör högskoleprovet? Minst en tredjedel av platserna ska ju tas in via det. Spelar det någon roll då om vi ligger i den utländska gruppen?
Sara 2009-10-16 02:38

Kommentarer:


Syo 2009-10-16
Från och med hösten 2010 är ni i den utländska gruppen. Högskoleverket har fått ett uppdrag att utreda om IB ska gå in i den svenska kvotgruppen eller inte http://www.hsv.se/download/18.726d1204123dc555ee67ffe1308/121-3561-09.pdf
(Det verkar lite krångligt att hitta en lösning, om man orkar läsa rapporten.)

Högskoleprovet är en möjlighet även för IB (och alla andra som har betyg från utländsk utbildning). Huvudsaken är att man är behörig - urvalet för er blir sedan i den utländska kvotgruppen OCH i högskoleprovsgruppen./Ingmar

Skriv kommentar: