Byte av studieort (Läkare) från litauen till Sverige?? går det??

Hej!
Jag är på mitt första år i litauen och KMU där jag pluggar ett 6 årigt läkarprogram.
Jag undrar nu om jag kan byta studieort till sverige?
Kan jag börja om från årskurs 1 i sverige och tiden som jag har varit här kan den räknass som meriter??
Finns det över huvud taget någon schans för mig at flytta till sverige?
MDADE 2009-10-18 02:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-19
Hej
De flesta lärosäten har en rangordning hur de tar in om det blir en ledig plats. Första tas de in som har studieuppehåll. Sedan byten från Sverige, Norden och därefte övriga länder. En del lärosäten har bara byten vid vissa terminer.
Om du ska börja om från åk 1 måste du först söka och komma in. Ev kan du tillgodoräkna dig något.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: