Svårare i höst 2010?

Hej!
Jag vill plugga till läkare men kommer tyvär inte in på någon läkarutbildning i Sverige pga att jag har ung 19 i snitt. Jag tänkte då på att plugga utomlands t. ex. Danmark, Norge och Polen där det är något lättare att komma in.
Fast problemet är , kommer antagningspoängerna (hur höga e dem?) att öka och kommer (iallafall Danmark och Norge) att begränsa antalet antagna utländska studenter?

En annan fråga är också, vilket språk sker undervisningen på och behöver man genomgå något språks test i engelska.
Klarar man sig men VG i engeska A?

Tack på förhand!
MVH en förvirrad gymnasieelev
Nejla 2009-12-10 02:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-14
Hej
Hur antagningspoängen kommer att ligga nästa höst kan ingen svara på. Det beror på antal sökande och vilka betyg de sökande har. Hösten -09 låg antagningspoäng i Danmark runt 19,7 och i Norge runt 19. Danmark och Norge kommer inte att begränsa platserna för sökande inom Norden.
I Norge och Danmark sker undervisningen på norska och danska men du får lov att skriva t ex uppsatser och tentor på svenska. Till Polen söker du till en engelskspråkig utbildning. Språktest är inte ett krav till dessa länder.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: