Läkare DK

Hej !

Vad är behörigheten som krävs för läkarutb i Danmark?

Är man behörig om man ev gymnasiet kompletterat med naturkurserna på tekniskt basår?
Hanna 2009-12-11 02:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-14
Hej
Den särskilda behörigheten är Ma E, Ke B och Fy A. Det beror på vilka kurser som ingår i det tekniska basåret. Ke B brukar inte ingå eftersom det inte krävs till tekniska utbildningar.Ska du söka till läkare är det bättre att gå ett naturvetenskapligt basår med Ma E.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Hälsningar
Chris,
Hanna 2009-12-14
Men basåret ger behörighet?
Har läst ma E, fy b, Ke B & bi B.

Skriv kommentar: