Maxpoäng Norge

Hej Chris,
Jag har räknat ut att man som svenska kan få 64 i poäng i Norge, om man har 2,0 i gymnasiebetyg samt får tillgodoräkna sig 4,0 poäng i realfagspoeng. Men gränsen till läkare är enligt tabellen minst 65.5. Vad finns det då mer som man kan få poäng för?
Sofia 2009-12-21 02:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-22
Hej
Är du under 21 år söker du i den s k förstegangvitnemålskvoten och där är poäng för att komma in hösten -09 59,2. Om du är äldre än 21 så kan du få poäng för andra saker t ex ålder och därmed komma upp til en högre poäng. Jag bifogar sökandehandboken(om jag inte gjorde det förra gången).
http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/soekerhandboka/
Hälsingar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: