Rättelse angående En C till Danmark

Hej
Jag skrev tidigare att En C kommer att krävas till bl a läkare.Jag har kollat upp detta och den förändringen träder inte i kraft förrän 2011.
Sammanfattningsvis så motsvarar danska En B svenska En C. From 2011 så motsvara danska En B svenska En C. Även kravet på fysik kommer att ändras 2011 så att danska Fy B motsvarar svenska Fy B.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Chris Wigh 2010-01-07 02:48

Skriv kommentar: