Från folkhögskola till Danmark

Hur fungerar antagningen från en svensk folhögskola till ett danskt universitet. Är det samma kvotsystem som i SE?
Jag har alltså ingen gymnasieexamen, utan studerar på folkhögskola och får min behörighet därifrån.
Joel Andersson 2010-02-11 02:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-15
Hej
Danmark har två olika kvot. Kvot 1 för 3-årigt gymnasiebetyg från gymnasieskolan eller komvux och kvot två för övriga. Om man söker med folkhögskolebetyg så prövas med endast i kvot 2. I den kvoten fördelas endast 10% av platserna. Men där kan man även få tillgodoräkna sig andra meriter som arbetslivserfarenhet, praktik som är relevant för den sökta utbildningen etc.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: