Danmark

Om man tagit studenten år 2007, och söker ht 2010 har man alltså inte rätt att multiplicera sitt snitt med 1,08 med reglen för tidig studiestart om man söker i Danmark?
Anna 2010-03-02 02:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-07
Hej
Om man inte uppfyller 2-årsregeln kan de göra udantag ifll man uppfyller någon av fem följande punkter:
1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.
2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets
internationale operationer.
3) Adoption eller barsel.
4) Længerevarende sygdom.
5) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: