statement of eligibality

Hallo Chris! :D  vad menas med statement of eligibality?.. det står att jag ska få det fr VHS.. har sökt utomlands till universitet och förnärvarande har jag samlatbetygs dok men i slutet av april får jag slutbetyg..
kan jag få ett stament of eligability?
med vänliga häslningar : sara
Sarah 2010-03-10 02:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-11
Hej
De menas att de vill ha ett dokument som styker att du är behörig och det kan inte VHS intyga. Om du
f n går på komvux kan de skriva ett intyg att du håller på att läsa och att du får ett slutbetyg i april.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: