Antagning till läkare i Danmark

Hej Chris
""Igår fick jag ett brev fån syddansk Universitet. När jag loggade in på mitt användarnamn och lösenord som fanns i brevet stod det """"vi måste desverre meddela mig att jag ikke opfylder adgangskravene til medicin, og du vill derfor ikke kunna optages på uddannelsen.""
Jag har sökt i kvot 1 och 2. Jag ska kompletera med mina betyg senare eftersom jag tar student i Juni 2010. Jag förstår därför inte varför jag inte kan optagas på uddannelsen.
Jag har löst alla kurser som behövts osv.
Mvh
MAria
Maria 2010-03-19 02:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-21
Hej
Skrev du på ansökan att du kommer att komplettera? Jag vet att sökande har fått sådana brev just från Syddanska unviersitetet. Maila eller ring dem!
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: