Engelska C Danmark

Jag har tidigare på denna sida läst mig till att jag bara behövt engelska b till höstintaget nästa år till läkare och tandläkare. Nu såg jag av en slump att jag även behöver engelska c, stämmer det?
Jag som har pluggat så himla hårt för att plugga in de andra betygen. Är det nu då helt kört för mig om jag inte ska vänta till nästa år och mista bonusen?
Patrik 2010-05-16 03:06

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-05-17
Hej
From hösten 2011 kommer En C att krävas för läkare och tandläkare i Danmark. Anledningen till det är att man har ändrat nivån på vad En B mostsvarar i svensk kurs.Bonus får man om man söker inom två år efter man har slutat gymnasiet.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: