Grenoble

Vilka universitet/högskolor har utbyte med just universitetet/högskolan i Grenoble i Frankrike?
Sara 2010-06-01 03:08

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-06-02
Hej
Du får gå in på respektive högskolas hemsida och kolla vilka länder de har utbyte med. Framgår det inte på hemsidan så får du ta kontakt med högskolans avdelning för utbytesstudier.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: