utlänska betyg

hej,  jag har värdering av min utlänska betyg som ekonom. och fick en erkännande från högskoleverket att jag har motsvarande magisterexamen med huvudämnet nationalekonomi, min undring är hur tar redo på mina behögriheter eller eventualla kompletering estudier.
MVH
Jessica
Jessica cusi 2010-08-03 03:14

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-04
Hej
Om du vil komplettera dina studier så ska du vända dig till univeristetet eller högskolan direkt. De kan också ge råd vilken typ av arbete du kan söka med din utländska examen.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: