predicted grades

ska söka utb i UK.  där man ska fylla i predicted grades finns det bara en ruta att fylla i betyget för kvalifikationen som kallas Fullständigt Slutbetyg Från Gymnasieskola. Det är därför jag är förvirrad över det där... Krävs 20.0 för att man ska få fylla i MVG eller 17.5 eller något sådant?

//mvh Anna
Anna 2010-08-05 03:14

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-06
Hej
Malmö Borgarskola är ett s k EducationCenterUK(e länk) och kan bl a hjälpa tlil med ansökan till UK. De skriver så här
Predicted grades If youre still at school your teachers have to try to predict what your final grades will be. This is to give the universities an indication of whether you are a suitable candidate or not.
http://www.malmoborgarskola.se/edukationuk.aspx
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: