engelska C

Har fått en standbyplats på läkarprogrammet i Århus med studiestart 2011,  under förutsättning att jag söker på nytt samt uppfyller antagningskraven. På denna sida har tidigare informerats om att fr.o.m. 2011 så motsvarar danska eng. B det svenska engelska C. Jag har inte eng. C i mitt betyg. Vad innebär det för min del? Måste jag då läsa in engelska C för att kunna utnyttja min standbyplats?
Cecilia Hallström 2010-09-07 03:18

Skriv kommentar: